Wat is stalking?

Wat is stalking?

Privé

Er is sprake van stalking (belaging) wanneer je door iemand frequent en doelbewust wordt lastiggevallen om je bang te maken of ergens toe te dwingen. Stalking kan eenvoudig beginnen, doordat je bijvoorbeeld veel gebeld wordt en of continu sms’jes ontvangt. Maar je kunt ook gevolgd en/of aangesproken worden en het kan zelfs escaleren tot serieuze (doods)bedreigingen. Een stalker ontneemt je vaak ieder gevoel van veiligheid, wat kan leiden tot een extreem hoog stressniveau bij degene die wordt gestalkt.

Zakelijk

Stalking hoeft niet per se uit de privésfeer te komen. Op zakelijk gebied kunt u evengoed worden lastiggevallen, bijvoorbeeld door chantage, intimidatie of smaad. Ook daarin zijn wij gespecialiseerd; desgewenst kunnen wij voor u een onderzoek instellen. Neem direct contact met ons op via mail: info@sotinternational.nl of telefonisch: 0900 - 22 22 227. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Investigation.